Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Βασική κατευθυντήρια γραμμή του εκπ/κού μας έργου συνιστά η μεθοδευμένη και στοχευμένη προσπάθεια των μαθητών σε συνδυασμό με την προσωπική επαφή και μέριμνα για την αποδοτικότερη αξιολόγηση τους.
Διατηρώντας υψηλό το επίπεδο των μαθημάτων που διδάσκονται και σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή προσφέρουμε ολοκληρωμένες εκπ/κες υπηρεσίες με συνεχή ενθάρρυνση και στήριξη των μαθητών μας. Αυτό γίνεται πάντα σε αγαστή συνεργασία με τους γονείς προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Με γνώμονα τη συνεχή προσαρμογή στα νέα εκπ/κα δεδομένα, την υιοθέτηση ολοκληρωμένων εκπ/κων υπηρεσιών και με συνεργάτες νέους ανθρώπους παιδαγωγικά και γνωστικά επαρκείς, συμβάλλουμε στη μάχη που δίνουν οι μαθητές μας για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Με τιμή 

"Η διεύθυνση"
Α. Καραμανίδου-Α. Καραβέργος-Κ. Πούλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου